• icon1. Nilüfer Sk. No:5, 16369 DOSAB/Bursa
  • iconedu@ertev.org

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı

icon

Bize Ulaşın

+90 224 280 20 00

Tarihçe

Hakkımızda

Tarihçe

Tarihçe
About

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV), dijital dönüşüm ve otomasyon süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni teknolojilerin verimli bir şekilde kullanılması için bireylerin mesleki ve teknik becerilerini geliştirir. İş gücü piyasasında gözlemlenen beceri uyumsuzluğunu STEAM yaklaşımı ve Maker bakış açısıyla azaltmayı amaçlar. Bu amacı doğrultusunda “eğitim odaklı projeler” geliştirir ve yürütür. 4. Sanayi Devrimi, yerli üretim ve girişimcilik ekosistemlerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ERTEV, Ermetal Şirketler Grubu'nun 47 yıllık tecrübesinin üretici gücünden beslenen bir eğitim teknolojileri platformudur.

ERTEV, 47 yıllık grup şirketinde biriktirdiği bilgi ve tecrübeyi başta kamu otoriteleri olmak üzere, alanında kendini ispatlamış Sivil Toplum Kuruluşları, sosyal girişimler ve özel sektör aktörleri ile paylaşmaktadır. ERTEV, yürüttüğü projelerinde konuyla ilgili önde gelen kuruluşlar ile ortak hareket etmektedir.

ERTEV’in Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Kaynakların Kullanımı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliği ve Etkinliğinin Arttırılması Hakkında İş Birliği Protokolü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (UNDP IICPSD) ile imzalanan küresel uzlaşı antlaşması bulunmaktadır.

ERTEV, kuruluşundan itibaren öğretmen eğitimini vakıf faaliyetlerinin merkezine konumlandırmıştır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalışmakta olan teknik ve alan öğretmenlerini dijital dönüşüm ve otomasyon süreçlerine bağlı ortaya çıkan yeni teknolojileri verimli bir şekilde kullanmaları amacıyla mesleki ve teknik beceri eğitimleri verilmektedir.

6000+

Üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik

120+

Kişiye aktif eğitim veriyoruz

0+

Kişiyi firmalarda istihdam sağladık

15+

Kurum ve MEB destekliyor