• icon1. Nilüfer Sk. No:5, 16369 DOSAB/Bursa
  • iconinfo@ertev.org

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı

icon

Bize Ulaşın

+90 224 280 20 00

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İletişim Formu Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı” veri sorumlusuna ait web sitesinde yer alan iletişim formu veya diğer formları kullanırken ziyaretçilerin paylaşmış olduğu yahut sitede bulunmaları sebebi ile toplanan kişisel verilerin işleme faaliyeti hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

Web sitesinde yer alan “bize ulaşın” kısmı  üzerinden doldurmuş olduğunuz iletişim formu ile  ad, soyad, mail adresi; sitede bulunmanız sebebi ile log kayıtlarının tutulmasından sebep ise cihaz mac bilgisi, konum gibi kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır. Ad, soyad, mail adresi kişisel verilerinizi göndermiş olduğunuz mesaja cevap verebilmek, iletişim faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla; cihaz mac bilgisi ve konum gibi kişisel verilerinizi ise veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanması amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi” hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler yurtiçinde ve yurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir. 

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11.maddeye göre “Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı” (ERTEV) tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Vakıf yönetimimize başvurarak yukarıda açıkladığımız tüm ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz.